Gyllene sykomorsolvecklare
Pammene aurita Razovski, 1992

Gyllene sykomorsolvecklare Pammene aurita T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pammene aurita Razovski, 1992. Gyllene sykomorsolvecklare förekommer sällsynt i Sk, Bl, Ha och på Go. Vingbredd 14-15 mm. Larven lever i september oktober i frukterna av tysklönn, förpuppning i en kokong på stammen eller i en barkspricka. Synonym Pammene aurantiana sensu auct.

Mediafiler på webben
Läs mer