Mindre mantelfly
Xylena vetusta (Hübner, 1813)

Mindre mantelfly Xylena vetusta T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Xylena vetusta (Hübner, 1813). Mindre mantelfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 52-65 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer