Skogslönnsstyltmal
Caloptilia jurateae Bengtsson, 2010

Lönnstyltmal Caloptilia jurateae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Caloptilia jurateae Bengtsson, 2010. Lönnstyltmal.

Beskrivning

Vingbredd 10-12 mm. Huvud samma färg som vingarnas grundfärg. Antenner ringade i svart och vitt, lika långa som framvingelängden. Framvingar varierande gråbruna till svarta med en trekantig fläck på framkanten. Bakvingar brungrå.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogsmarker där det växer skogslönn.

Associationer

Näringsväxt: Acer platanoides.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger från augusti samt efter övervintring i maj-juni. Larven är ljusgrön med brunt huvud. Den gör först en gångkmina som vidgas till en fläck sedan i en omvikt bladkant. Förpuppning i en gulvit kokong under en bladkant.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Medelpad. I övriga Norden finns den i södra Norge, södra Finland men saknas i Danmark. Den styltmal som i Sverige har kallats Caloptilia semifascia har visat sig tillhöra denna art. Caloptilia semifascia har sin Nordgräns i Danmark.

Mediafiler på webben
Läs mer