Brunstreckat näbbfly
Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758)

Brunstreckat näbbfly Hypena proboscidalis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758). Brunstreckat näbbfly förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 31-39 mm. Larven lever på nässlor, förpuppning i en tunn spånad på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer