Rödhuvat skogsfly
Protolampra sobrina (Duponchel, 1843)

Rödhuvat skogsfly Protolampra sobrina T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Protolampra.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Protolampra sobrina (Duponchel, 1843). Rödhuvat skogsfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 35-38 mm. Larven lever på diverse lövträd och buskar, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer