Dvärgantennmal
Cauchas fibulella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Dvärgantennmal Cauchas fibulella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cauchas fibulella (Denis & Schiffermüller, 1775). Dvärgantennmal.

Beskrivning

Vingbredd 9-10 mm. Huvudhår svarta. Antennerna något längre än framvingen samt med vit spets. Framvingarna mörkt bronsbruna. I bakkanten utanför vingens mitt finns en gulvit fläck. Vid vingens bas finns ytterligare en rundad, gul fläck. I sällsynta fall kan den sistnämnda fläcken saknas. Bakvingar mörkt bronsbruna med violett glans.

Biologi

Habitat

Finns på ängs- och hagmarker.

Associationer

Näringsväxt: Veronica chamaedrys.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i april-maj. Larven lever i en av bladbitar gjord säck på teveronika, först på frökapslar senare på nedfallna blad.

Utbredning

Är påträffad från Skåne till Ångermanland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer