Allmän mållsäckmal
Coleophora sternipennella (Zetterstedt, 1839)

Allmän mållsäckmal Coleophora sternipennella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora sternipennella (Zetterstedt, 1839). Allmän mållsäckmal förekommer allmänt från Sk till Ly. Vingbredd 10-15 mm. Larven lever i en rörsäck på målla.

Mediafiler på webben
Läs mer