Asphängevecklare
Epinotia cinereana (Haworth, 1811)

Asphängevecklare Epinotia cinereana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

  • Art: Epinotia cinereana asphängevecklare
Epinotia cinereana (Haworth, 1811). Asphängevecklare.

Beskrivning

Vingbredd 14-18 mm. Huvudhår gråbruna. Antennerna cirka halva framvingelängden. Framvingarna något variabla men ger huvudsakligen ett gråaktigt intryck. Bakvingar brungrå. Svår att skilja från gråaktiga former av Epinotia nisella.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogsmiljöer.

Associationer

Näringsväxt: Salix, Populus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus, men skräms lätt upp på dagen där den ofta vilar på trädstammar.

Livscykel

Flyger i juli-september. Larven lever på hägena av asp och poppel.

Utbredning

Eftersom detta är en återetablerad art är utbredningen i Sverige osäker. Mycket tyder dock på att arten finns i stora delar av ladet. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer