Tvärbandad spetsmätare
Epione vespertaria (Linnaeus, 1767)

Tvärbandad spetsmätare Epione vespertaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Epione vespertaria (Linnaeus, 1767). Tvärbandad spetsmätare förekommer allmänt från Sk till Pi. Vingbredd 25-29 mm. Larven lever på asp, björk och sälg, förpuppning mellan sammanspunna blad. Synonym Geometra paralellaria Denis & Schiffermüller, 1775

Mediafiler på webben
Läs mer