Gråkantad sorgmal
Ethmia terminella T. Fletcher, 1938

Gråkantad sorgmal Ethmia terminella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ethmia terminella T. Fletcher, 1938. Gråkantad sorgmal förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 16-22 mm. Larven lever i ett tunt spinn på blommor av blåeld, förpuppning i stjälken eller på marken. Synonym Tinea sexpunctella Hübner, 1810 nom. praeocc.

Mediafiler på webben
Läs mer