Ekflikmätare
Ennomos erosaria (Denis & Schiffermüller, 1775)

Ekflikmätare Ennomos erosaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ennomos erosaria (Denis & Schiffermüller, 1775), hane, hona, undersida, larv. Ekflikmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 32-40 mm. Larven lever på ek, björk, lind och bok, förpuppning i ett sammanrullat blad.

Mediafiler på webben
Läs mer