Slånmalmätare
Pasiphila chloerata (Mabille, 1870)

Slånmalmätare Pasiphila chloerata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pasiphila chloerata (Mabille, 1870), hona. Slånmalmätare förekommer allmänt från Sk till Ly. Vingbredd 16-18 mm. Larven lever på blommor och knoppar av slån och hägg, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer