Mindre höststävmal
Psoricoptera gibbosella (Zeller, 1839)

Mindre höststävmal Psoricoptera gibbosella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Psoricoptera gibbosella (Zeller, 1839). Mindre höststävmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 14-20 mm. Larven lever mellan sammanspunna blad av ek.

Mediafiler på webben
Läs mer