Tvåbandad fältmätare
Orthonama vittata (Borkhausen, 1794)

Tvåbandad fältmätare Orthonama vittata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Orthonama vittata (Borkhausen, 1794). Tvåbandad fältmätare förekommer tämligen allmänt fån Sk till To. Vingbredd 20-23 mm. Larven lever på bl. a. vattenklöver och vattenmåra, förpuppning i marken. Synonym Geometra lignata Hübner, 1799

Mediafiler på webben
Läs mer