Större dammussla
Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758)

Större dammussla T2 Jakob Bergengren

Texter: Ted von Proschwitz, Stefan Lundberg CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Ej bedömd (NE) 

Beskrivning

Skalet är långsträckt-äggformat, tämligen brett i omkrets. Det når vanligtvis en längd av 12-16 cm (men kan överstiga 20 cm). Exemplar från strömmande vatten är oftast relativt små. Skalfärgen oftast gul-olivbrun, ibland med matta gröntoner. Skalets över- och under kant är ofta nästan parallella. Överkanten är rak och övergår mjukt i bakkanten. Skalet är lika tunt i både över- och underdelen. Skulpturen på umbos åsar löper parallellt med skalets tillväxtlinjer och sammanfaller delvis med dessa. Inströmningssifonen är smal med långa papiller. Mjukdelarnas färg går ofta i rosa-orange. Saknar låständer.

Biologi

Habitat

Större dammussla lever huvudsakligen i sjöar och dammar men ibland även i lugna delar av vattendrag. Större dammussla är mer krävande än flat dammussla och föredrar näringsrikare vatten. Förkommer huvudsakligen på mjukbottnar med slam, även på relativt stora djup ner till 20 m.

Utbredning

Tämligen sällsynt. Spridda förekomster från Skåne till norra Uppland och sydöstra Dalarna. Ovanligare i Västsverige.


Mediafiler på webben
Läs mer