Rotfläcksdvärgmal
Stigmella basiguttella (Heinemann, 1862)

Rotfläcksdvärgmal Stigmella basiguttella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella basiguttella (Heinemann, 1862). Rotfläcksdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 4,5-6 mm. Huvudhår svartbruna, krage samt ögonlock vita. Antenner gråbruna, halva framvingelängden. Framvingarna varierande brunaktiga, ibland med ett otydligt, ljust tvärband. Vid vingbasen en diffus, ljus fläck. Bakvingar ljusgrå.

Biologi

Habitat

Finns på hagmarker och kuperad terräng där det växer ek.

Associationer

Näringsväxt: Quercus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i juni samt en andra generation i augusti. Larven är grön och gör en lång gångmina med gröna exkrementer i tvärbågar som täcker hela gången. Kokongen är ljusbrun.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Uppland. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland. Mina av Rotfläcksdvärgmal Stigmella basiguttella i ekblad.

Mediafiler på webben
Läs mer