Svartaktigt jordfly
Euxoa nigricans (Linnaeus, 1761)

Svartaktigt jordfly Euxoa nigricans T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Euxoa nigricans (Linnaeus, 1761). Svartaktigt jordfly förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 26-42 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer