Gråvattrat bandfly
Epilecta linogrisea (Denis & Schiffermüller, 1775)

Gråvattrat bandfly Epilecta linogrisea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Epilecta.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Epilecta linogrisea (Denis & Schiffermüller, 1775). Gråvattrat bandfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Up. Vingbredd 35-41 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer