Skogsklövervecklare
Cydia caecana (Schläger, 1849)

Skogsklövervecklare Cydia caecana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Cydia caecana (Schläger, 1849). Skogsklövervecklare förekommer sällsynt i Sö, Up, Vs. Vingbredd 12-16 mm. Larven lever från september till maj i stammar och skott av puktörne och esparsett, förpuppning i en kokong i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer