Brun alguldmal
Phyllonorycter stettinensis (Nicelli, 1852)

Brun alguldmal Phyllonorycter stettinensis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllonorycter stettinensis (Nicelli, 1852). Brun alguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 6-8 mm. Huvudhår svarta framtill, ljusare baktill. Antenner ringade, vita i spetsen, något kortare än framvingelängden. Framvingarna orangebruna. På framkanten finns tre vita hakar och på bakkanten finns två. På mitten två silverglänsande, vita tvärband, inåt mörkkantade. Vid basen ett kort, vitt längsstreck. På vingspetsen en utdragen, svart fläck. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogar där det växer klibbal.

Associationer

Näringsväxt: Alnus glutinosa.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer maj-juni, juli-augusti. Larven lever i en liten, översidig mina, förpuppning i en ljusbrun kokong.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Gästrikland samt Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer