Klippsäckspinnare
Siederia rupicolella (Sauter, 1954)

Klippsäckspinnare Siederia rupicolella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Siederia rupicolella (Sauter, 1954). Klippsäckspinnare.

Beskrivning

Vingbredd 11-16 mm. Huvudhår mörkgrå. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna ljusgrå med ett mörkgrått nätmönster. Vingfjällen är långa, breda, försedda med tre till fem tänder vilket skiljer den från Siederia listerella som har kortare vingfjäll med fyra till fem tänder. Bakvingar grå. Honan är vinglös. Den har en kroppslängd på 3-5 mm. Huvud mörkbrunt, bakkropp gulaktig med gråvit analull. Antenner cirka en femtedel av kroppslängden. Honan går knappast att skilja från Dahlica lazuri, Dalica charlottae eller Siederia listerella.

Biologi

Habitat

Finns i skogsmiljöer, såväl löv- som barrskog med stenhällar och större klippblock.

Associationer

Värdväxter: Lavar, mossor, alger.

Beteende

Honan avlägsnar sig sällan från larvsäcken.

Livscykel

Flyger i april-maj. Den säckbärande larven lever på mossor, lavar och alger. Säckens längd 6-8 mm, rundat trekantig samt klädd med sand. Den har en ettårig utveckling.

Utbredning

Påträffas sällsynt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i södra Norge och Finland men saknas i Danmark.

Mediafiler på webben
Läs mer