Ljussprötad tallbarrsmal
Ocnerostoma piniariellum Zeller, 1847

Ljussprötad tallbarrsmal Ocnerostoma piniariella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ocnerostoma piniariellum Zeller, 1847. Ljussprötad tallbarrsmal.

Beskrivning

Vingbredd 8-10 mm. Huvudhår vita. Antenner vita, mörkbrunt ringade, kortare än framvingelängden. Framvingar glänsande gråvita. Bakvingar grå. Skiljer sig från den liknande Ocnerostoma friesei genom sina vita antenner samt den något senare flygtiden.

Biologi

Habitat

Finns i tallskogar.

Associationer

Näringsväxt: Pinus sylvestris.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger från mitten av juni till september. Larven lever minerande i tallbarr, förpuppning mellan sammanspunna tallbarr.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer