Trekantsfläckad fältmätare
Lampropteryx suffumata (Denis & Schiffermüller, 1775)

Trekantsfläckad fältmätare Lampropteryx suffumata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Lampropteryx suffumata (Denis & Schiffermüller, 1775), hane. Trekantsfläckad fältmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 27-31 mm. Larven lever på måra, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer