Poppelknoppvecklare
Gypsonoma oppressana (Treitschke, 1835)

Poppelknoppvecklare Gypsonoma oppressana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Gypsonoma oppressana (Treitschke, 1835). Poppelknoppvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Up. Vingbredd 13-15 mm. Larven lever under hösten, täckt av exkrementer på bladen efter övervintring i april maj i knopparna på poppel, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer