Äppelknoppmal
Argyresthia curvella (Linnaeus, 1761)

Äppelknoppmal Argyresthia curvella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Argyresthia curvella (Linnaeus, 1761). Äppelknoppmal.

Beskrivning

Vingbredd 10-12 mm. Huvud och mellankropp vitt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar vita med ett snett, gråbrunt tvärband samt ett antal mörka fläckar och streck särskilt mot vingspetsen. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i hagmiljöer och trädgårdar där det växer apel.

Associationer

Näringsväxt: Malus.

Beteende

Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven minerar i knoppar och skott, förpuppning i en gulaktig kokong på marken.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Västerbotten. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer