Lärksäckmal
Coleophora laricella (Hübner, 1817)

Lärcksäckmal Coleophora laricella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora laricella (Hübner, 1817). Lärcksäckmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 8-11 mm. Larven lever i en bladsäck på lärk.

Mediafiler på webben
Läs mer