Arktiskt lundfly
Polia conspicua (A. Bang-Haas, 1912)

Gröngrått lundfly Polia conspicua T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Polia conspicua (Bang-Haas, 1912). Arktiskt lundfly togs första gången i Sverige på bete i Nb Muonionalusta 20 juli 2004. Vingbredd 39-43 mm. Larven lever på dvärgbjörk, blåbär och odon.

Mediafiler på webben
Läs mer