Aspsobermal
Anacampsis populella (Clerck, 1759)

Aspsobermal Anacampsis populella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Anacampsis populella (Clerck, 1759). Aspsobermal förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 12-19 mm. Fjärilen vilar oftast på trädstammar. Larven lever i ett hoprullat blad av asp och sälg.

Mediafiler på webben
Läs mer