Storfläckig pärlemorfjäril
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)

Storfläckig pärlemorfjäril Issoria lathonia T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Issoria.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758). Storfläckig pärlemorfjäril förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 34-52 mm. Larven lever på violer, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer