Alvararvmal
Caryocolum blandelloides Karsholt, 1981

Alvararvmal Caryocolum blandelloides T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Caryocolum blandelloides Karsholt, 1981. Alvararvmal förekommer tämligen sällsynt i Sm på Öl och Go. Vingbredd 10-12 mm. Larven är okänd men lever troligen på vårarv. Synonym Caryocolum maculiferella sensu auct.

Mediafiler på webben
Läs mer