Rödbrun slånknoppmal
Argyresthia albistria (Haworth, 1828)

Rödbrun slånknoppmal Argyresthia albistria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Argyresthia albistria (Haworth, 1828). Rödbrun slånknoppmal.

Beskrivning

Vingbredd 9-11 mm. Huvud och mellankropp vitt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna rödbruna. Från basen av bakkanten ett vitt längsband som är avbrutet på mitten. På framkantsspetsen vita snedstreck. Bakvingar gråbruna.

Biologi

Habitat

Finns i miljöer där det växer slån.

Associationer

Näringsväxt: Prunus spinosa.

Beteende

Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-september. Larven minerar i skotten, förpuppning i en gulaktig kokong på marken.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Gästrikland. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer