L-tecknat gräsfly
Mythimna l-album (Linnaeus, 1767)

L-tecknat gräsfly Mythimna l-album T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Mythimna l-album (Linnaeus, 1767). L-tecknat gräsfly är en migrerande art som har tagits från Sk till Gä. Vingbredd 29-37 mm. Larven lever på diverse gräs, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer