Hedblomsterfattigmal
Ptocheuusa inopella (Zeller, 1839)

Hedblomsterfattigmal Ptocheuusa inopella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Ptocheuusa.)
(prep. 6815)Ptocheuusa inopella (Zeller, 1839). Hedblomsterfattigmal förekommer sällsynt i Sk och Bl. Vingbredd 8-9 mm. Larven lever i blomhuvuden på hedblomster, förpuppning i blomhuvudet.

Mediafiler på webben
Läs mer