Träfärgat ängsfly
Apamea lithoxylaea (Denis & Schiffermüller, 1775)

Träfärgat ängsfly Apamea lithoxylaea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Apamea lithoxylaea (Denis & Schiffermüller, 1775). Träfärgat ängsfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 44-50 mm. Larven lever på gräsrötter, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer