Spegelsmygare
Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)

Spegelsmygare Heteropterus morpheus T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Heteropterus.)
Heteropterus morpheus (Pallas, 1771), hane. Spegelsmygare är i Sverige enbart funnen i Skåne. Vingbredd 28-31 mm. Larven lever på gräs.

Mediafiler på webben
Läs mer