Gråhuvad skräppraktmal
Borkhausenia fuscescens (Haworth, 1828)

Gråhuvad skräppraktmal Borkhausenia fuscescens T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Borkhausenia fuscescens (Haworth, 1828). Gråhuvad skräppraktmal förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 9-12 mm. Larven lever på diverse vegetabilier och anomalier.

Mediafiler på webben
Läs mer