Eksnabbvinge
Favonius quercus (Linnaeus, 1758)

Eksnabbvinge Neozephyrus quercus T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Favonius.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Favonius quercus (Linnaeus, 1758). Eksnabbvinge förekommer lokalt tämligen allmänt, syns oftast i trädkronorna, från Sk till Gä. Vingbredd 27-34 mm. Larven lever på ek, förpuppning på marken eller på näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer