Nypondvärgmal
Stigmella anomalella (Goeze, 1783)

Nypondvärgmal Stigmella anomalella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella anomalella (Goeze, 1783). Nypondvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 4,5-6 mm. Huvudhår mörkbruna, krage samt ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, halva framvingelängden. Framvingarna glänsande bronsbruna, i spetsen mörkt purpurbrun, bakvingar brungrå.

Biologi

Habitat

Finns på ängsmarker där det växer nypon.

Associationer

Näringsväxt: Rosa.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-juni samt en andra generation i juli-augusti. Larven är gul och gör en lång, slingrande gångmina med exkrementerna i en bred mittlinje. Kokongen är röd eller rödgul.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Härjedalen. I övriga norden finns den i Danmark, i södra Norge och Finland. Mina av Nypondvärgmal Stigmella anomalella i rosblad.

Mediafiler på webben
Läs mer