Lökmal
Acrolepiopsis assectella (Zeller, 1839)

Lökmal Acrolepiopsis assectella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep MC 645)Acrolepiopsis assectella (Zeller, 1839). Lökmal.

Beskrivning

Vingbredd 11-15 mm. Huvud och mellankropp bruna. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna mörkbruna med små vita fläckar. I mitten på bakkanten en vit, trekantig fläck samt ytterligare tre vita streck, ett innanför och två utanför trekantsfläcken. I framkanten av vingspetsen ett kort vitt streck. Bakvingar grå. Liknar Acroleiopsis betulella men den sistnämnda saknar det innersta vita strecket i bakkanten.

Biologi

Habitat

Finns i trädgårdar där det växer lök.

Associationer

Näringsväxt: Allium.

Beteende

Fjärilen flyger på kvällen samt på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer maj-oktober, fjärilen övervintrar. Larven lever på lök, såväl i blad som rotknöl, förpuppning i en löst spunnen kokong.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Gästrikland samt Västerbotten. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer