Ekbarkmal
Argyresthia glaucinella Zeller, 1839

Ekbarkmal Argyresthia glaucinella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Argyresthia glaucinella Zeller, 1839. Ekbarkmal.

Beskrivning

Vingbredd 8-10 mm. Huvud och mellankropp vitt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar gråaktiga med ett, brett, snett tvärband samt ljusa fläckar på bakkanten. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i hagmarker och trädgårdar där det växer ek och hästkastanj.

Associationer

Näringsväxter: Aesculus hippocastanum, Quercus.

Beteende

Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-augusti. Larven minerar i barken, förpuppning i en kokong under barken.

Utbredning

Förekommer sällsynt från Skåne till Uppland. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer