Röd senapsmal
Rhigognostis incarnatella (Steudel, 1873)

Röd senapsmal Rhigognostis incarnatella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Rhigognostis incarnatella (Steudel, 1873). Röd senapsmal.

Beskrivning

Vingbredd 16-21 mm. Huvud ljusgrått, mellankropp brunaktig. Antenner tydligt ringade med två eller tre mörkare band mot spetsen, cirka hälften av framvingelängden. Framvingar rödbruna i framkant som övergår i svart bakåt, i bakkanten vågigt gulvita samt spetsdelen orangebrun. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogsmiljöer.

Associationer

Näringsväxt: Cardamine bulbifera.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen och om natten samt kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i augusti-september samt efter övervintring april-juni. Larven lever i ett glest spinn på tandrot, förpuppning i en tunn kokong under ett blad.

Utbredning

Förekommer sällsynt i Södermanland, Uppland och Gästrikland. I övriga Norden finns den i östra Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer