Apelpuckelmal
Leucoptera malifoliella (O. Costa, 1836)

Apelpuckelmal Leucoptera malifoliella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Leucoptera malifoliella (O. Costa, 1836). Apelpuckelmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 7-8 mm. Larven gör fläckminor i blad av bl. a äpple, rönn, päron, hagtorn, oxbär och slån, förpuppning i en vit kokong på ett blad eller i anslutning till näringsväxten. Synonym Opostega scitella Zeller, 1839. Mina av Apelpuckelmal Leucoptera malifoliella i rönnblad.

Mediafiler på webben
Läs mer