Skarpbandad gräsminerarmal
Elachista cingillella (Herrich-Schäffer, 1855)

Skarpbandad gräsminerarmal Elachista cingillella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elachista cingillella (Herrich-Schäffer, 1855). Skarpbandad gräsminerarmal förekommer sällsynt från Sm till Up. Vingbredd 8,5-10 mm. Larven minerar i hässlebrodd.

Mediafiler på webben
Läs mer