Superb dystermal
Eulamprotes superbella (Zeller, 1839)

Superb dystermal Eulamprotes superbella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Eulamprotes superbella (Zeller, 1839). Superb dystermal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Me. Vingbredd 6-7 mm. Larven lever förmodligen på timjan.

Mediafiler på webben
Läs mer