Dyster plattmal
Depressaria badiella (Hübner, 1796)

Dyster plattmal Depressaria badiella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Depressaria badiella (Hübner, 1796). Dyster plattmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 20-25 mm. Larven lever i sammanspunna blad av rotfibbla, åkermolke och maskros.

Mediafiler på webben
Läs mer