Buskantennmal
Adela croesella (Scopoli, 1763)

Buskantennmal Adela croesella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Adela croesella (Scopoli, 1763). Buskantennmal.

Beskrivning

Vingbredd 10-13 mm. Huvudhår rostfärgade. Hos hanen är antennerna 2 gånger längre än framvingelängden, hos honan något längre än framvingelängden med den inre delen förtjockad av svarta fjäll, spetsen är vit. Framvingarna brunaktiga med längsgående, svarta streck. Strax utanför mitten finns ett gult tvärband som är inramat av ett svartramat, blålila dubbelband. Bakvingar brungrå med violett glans.

Biologi

Habitat

Finns i skogsbryn, hagmarker och lövskogsmiljöer.

Associationer

Näringsväxt: Diverse örter och nedfallna blad.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen. Hanarna kan ibland ses svärmande tillsammans i stort antal.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven lever i en av bladbitar gjord säck på nedfallna löv.

Utbredning

Är påträffad från Skåne till Norrbotten men saknas i fjälltrakterna. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge samt Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer