Pyrolasäckmal
Coleophora idaeella O. Hofmann, 1869

Pyrolasäckmal Coleophora idaeella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora idaeella O. Hofmann, 1869. Pyrolasäckmal förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 12-14 mm. Larven lever i en puppsäck på lingon.

Mediafiler på webben
Läs mer