Allmän lingonsäckmal
Coleophora glitzella O. Hofmann, 1869

Allmän lingonsäckmal Coleophora glitzella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora glitzella O. Hofmann, 1869. Allmän lingonsäckmal förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 10-14 mm. Larven lever i en oval bladsäck på lingon.

Mediafiler på webben
Läs mer