Hagtornsikelvecklare
Ancylis selenana (Guenée, 1845)

Hagtornsikelvecklare Ancylis selenana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ancylis selenana (Guenée, 1845). Hagtornsikelvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Öl. Vingbredd 13-15 mm. Larven lever i augusti september i två sammanfästa blad av hagtorn och slån, förpuppning i en kokong i ett nedfallet blad av näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer