Humleblomsterdvärgmal
Stigmella pretiosa (Heinemann, 1862)

Humleblomsterdvärgmal Stigmella pretiosa T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella pretiosa (Heinemann, 1862). Humleblomsterdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 5,5-6,5 mm. Huvudhår gulorange, krage mörkt kopparbrun, ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna mörkbruna med en blåaktig glans, i närheten av basen finns ett otydligt tvärband samt ytterligare ett, två tredjedelar från basen, som är guldglänsande. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

I fuktiga lövskogar där det finns nejlikrot eller humleblomster.

Associationer

Näringsväxt: Geum.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven är gul och gör en lång gångmina med exkrementer i mitten. Kokongen är rödbrun.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Uppland. I övriga norden finns den i Danmark, något fynd i södra Norge samt Finland. Mina av Humleblomsterdvärgmal Stigmella pretiosa i humleblomsterblad.

Mediafiler på webben
Läs mer